Tanınmışlar Apartmanı İşletme Projesi

Tanınmışlar Apartmanı 02.01.2020 tarihli kat malikleri genel kurul kararlarını görmek için tıklayınız

Tanınmışlar Apartmanı 09.01.2019 tarihli olağan genel kurul kararlarını görmek için tıklayınız

02.01.2020

TANINMIŞLAR APARTMANI 01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ
İŞLETME PROJESİ

GELİRLER:

TL

GİDERLER:

TL

AÇIKLAMALAR :

AÇIKLAMALAR :

 

AİDAT GELİRİ

27.780.-TL

Yönetim Huzur Hakkı (1.500TL*12)

18.000.-

(Daire 1-2*190.-TL*12Ay)

 

Orlak Elektrik Masrafı

2.500.-

Daire 3-4-5-6-7-8*200.-TL*12Ay)

 

Bina Temizlikçi Masrafları (250.-TL*12)

3.000.-

(1 Dükkan*735.-TL*12Ay)

Muhtelif Masraflar

4.280.-

(Bakım Onarım, Vergi, Noter, Muhasebe

 

Telefon,Kırtasiye, Ulaşım,Web Sitesi vb.)

TOPLAM

27.780

TOPLAM

27.780.-